Album

อมก๋อย

อภินันทนาการจากคุณเพื่อนปริญจากเชียงใหม่ ส่งมาให้ลองดู กาแฟ อมก๋อย ตัวอ่อน ตัวกลาง ตัวเข้ม ตัวผสม คั่วบดพร้อมชง omgoi coffee omgoicoffee omgoiblend @prinjaa