Album

Học Viện Hàng Không Cs1

Đi học với mấy bé lớn hơn zui lắm, toàn bắt kêu mình bằng chị xong phải dạ thưa nữa. haha. Taking Photos School Friend Funny Smile ✌