Album

Kaninpamore

*late uploads: Wagas talaga tong kanin na'to 5php/pc samantalang nung unang tapak ko ng cebu 2.50php lang isa hay implation lol. Kaninpamore Cebu Travel Cebu2 .0 The Adventure Handbook Eeyem Photography Mealtime Rice