Album

Firstbfriend

3 năm rồi đấy. Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng t vs m vẫn là bạn tốt của nhau. Do sự cố chấp của t hay vì m cảm thấy có lỗi với t (?) Giờ thì điều đó k đáng quan tâm nữa rồi. Vì dù là lí do nào đi chăng nữa, m vẫn ở đây, chúng ta vẫn là bạn..! Firstbfriend At Highschool