Album

Mìnhlạitựsướng

Họ nói với tôi rằng cách để cô ấy phải lòng mình là tôi phải làm cho cô ấy mỉm cười. Nhưng mỗi lần cô ấy cười, tôi mới là người đã phải lòng cô ấy. Nóichuyệnvớicáigương Mìnhlạitựsướng Mìnhlạitựkhen Mìnhvuitínhthiệt