Album

KTRSW

คนเราจะมัวแต่มาโทษตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเลือกไม่ได้ ก็ไม่ถูกนะ จงทำตัวเองให้มีค่าลบคำที่คนอื่นว่าเราก็พอ.. KTRSW .