Album

อีฟ

อยากให้คนอื่นยอมรับลองถามตัวเองก่อนไหมว่าเคยยอมรับคนอื่นหรือเปล่า.อีฟ คิดดูว่ามันเกิดจากตัวเราเองหรือเปล่า โตแล้วนะอีฟคิดได้แล้ว อย่าเอาแต่วิ่งหนีปัญหาและหาตัวช่วย ลองจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองบ้างสิ