Album

Pokrzewka

Malutkie gajówki znalezione dziś w czasie wizyty na uprawie dębowej. Small and still blind Garden warbler chicks I found today in oak cultivation.Birds Nature Nest Warbler Garden Pokrzewka WOW Animals