Album

Kto12

At the moment. Mag teacher na lang kaya ako. πŸ˜‚πŸ˜‚βœŒ Kung hindi grades, lesson plan ang ginagawa ko. Ang baet ko talagang anak. ☺😁✌Haha. Lessonplanmaking Kto12
Pasukan na naman! Buong araw nagta- type ng kung ano anong kaartihan sa school pinapasukan ng nanay ko! Hahaha. πŸ“šπŸ“–βœ Backtoschool Kto12
Career Seminar at Divine Word College of Vigan City DepEd ViganCity Kto12