Album

ช่างลำบากยิ่ง

คิดสะว่ากายมิใช่ของเรา เราแค่ผู้อาศัย... ทรมานจริงๆ ป่วยๆโทรมๆ LenovoK900 ช่างลำบากยิ่ง เบื่อ On A Date
ได้เวลาลุกขึิน.....ทำงานๆๆๆ Hello World ช่างลำบากยิ่ง ป่วยๆโทรมๆ Thailand_allshots LenovoK900 ห้กแน่นอน On A Date Morning งานนนน งงอะดิ
การที่จะให้ลิงตัวนี้อยู่นิ่งๆ เพื่อถ่ายรูป มันไม่ง่ายเลยจริงๆ การจะได้มาในแต่ละรูปนั้น ช่างลำบากยิ่ง 55555
อากาศร้อนชื้นทำให้วันนี้เราควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เครียดทรมานหงุดหงิดมาก... ห้กแน่นอน On A Date อยากออกไปแตะขอบฟ้า ทรมานจริงๆ งานนนน ช่างลำบากยิ่ง ลำบากไปมั้ย
มันไม่ง่ายเลย... ลำบากไปมั้ย ช่างลำบากยิ่ง ยังต้องมีถุงเท้ายาวอีก ป่วยๆโทรมๆ งานนนน
ผลของการลุกบ่อยเผือกหลวมโดนเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนสีแก้เครียดแน่นกว่าเดิมตรงแน่วกว่าเดิมปวดเมื่อยกว่าเก่า... ลำบากไปมั้ย ทรมานจริงๆ ช่างลำบากยิ่ง ป่วยๆโทรมๆ เบื่อ LenovoK900 งงอะดิ Thailand_allshots คืนนี้มีดวงจันทร์ส่องมองแล้วดูเศร้าใจ