Album

شهر_موشها

بچه رو بردم سینما شهر_موشها ببین، چون پر شده بود رفتیم آتش_بس دیدیم فیلم خانی نبود و حتی میشه گفت از نسخه قبلی لوس تر هم بود حالا اینا مهم نیست،... بچه ای که در تصویر میبینید گیر داده کی منو میبری مستانه ببینم چشم و دهن این بچه رو این فیلم باز کرد
دیشب - دیروز - تماشای شهر_موشها سینما_بهمن بوشهر