Album

Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phố đi bộ đông ng lắm...nếu a và e có vô tình đi lướt qua nhau chắc a củng k nhận ra e đâu ha??