ความรู้สึกแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการอยู่คนเดียว

Album