Album

Loteria @ Diamond Plaza

Ăn lấy sức lát quẩy tiếp... The Shadow ngồi cách 2 bàn...