Album

รัานYak shop

Enjoying Life ขอบคุณน้องชายที่เอานวัตกรรมของการโกนหนวดมาให้แบบไฟฟ้าด้วยไม่รู้ว่าหน้าผมลกหรืออะไรแต่ขอบคุณ รัานYak Shop มากๆครับโอ้พระเจ้าจอสมันยอดมากครับ