Album

ตระกูลคำ

ซินจ่าวว : ตระกูลคำ โกทูสะลวง ' น้องคำปัน น้องคำหล้า น้องคำเอ้ย น้องคำเป็ง พร้อมพี่พี่งานประชาสัมพันธ์ พี่คำบางคำ และพี่คำว่ารัก 55555 คิดได้ กล้าเล่น ตระกูลคำ Cr : น้องฟิล์ม
...ไม่เป็นไร จริงๆนะ ตระกูลคำ