Album

สวยขึ้นนะ

เจอกันครั้งแรกในรอบหลายปี คือไม่ได้เจอนางนานมากกกกกกกก เพื่อนชั้นยังเป๊ะ สวยขึ้นนะ แต่แนะว่าฟิตเนสหน่อยก็ดี