Album

Tan Phu-Quoc Oai

Giờ này em đang buồn vì vanh lỡ nói như vậy với em. Nhưng rm cười vì em hy vọng anh nhận ra điều em nói