Album

Pepperonis

Day 246: đầu tuần đc any cho đi mơm
Day 311: nhân dịp 7 tháng cặp kè lại đc cho đi ăn mà đhs cứ đi ăn pép pe rô nít thì trời lại mưa??? Mà ăn hoài ăn mãi mới tích đc 11 điểm khi nào mới đổi đc đồ ăn đây...