Album

Cu xa ngan hang

::: "Người hạnh phúc nhất ko phải là người có những thứ tốt nhất mà là người biến những thứ mình đang có thành thứ tốt nhất"..nhưng..mình lại nghĩ người hạnh phúc nhất là những người hài lòng với những ji bản thân có và TẬN HƯỞNG nó nhìu hơn! ^_^ :::
If you walk away from me, go ahead! Cuz my destiny is not supposed to be tied with those who left Walking The Stairs