Album

ห้องคุณจีฟ

ใช้เท่าที่มี คนที่เขาไม่มีเขายังอยู่ได้เลย #ทั้งเนื้อทั้งตัวในกระเป๋า 16.75 ฿
ฉันเคยกลัวแกนะ แต่ตอนนี้ฉันรักเธอมาก #รักไม่มีเหตุผล
เก้าอี้ จะมีประโยชน์ เมื่อมันว่าง