Album

คงไม่ได้ใช้อีกตามเคย

ขอบคุณของขวัญวันเกิด รายแรกจาก AIS คงไม่ได้ใช้อีกตามเคย นี้คือเหตุผลที่รักค่ายนี้ AIS ชีวิตในแบบคุณ Ais