Album

เหรียญนี้อายุเท่าผมเลย

ยี่สิบปีผ่านไป ค่าของฉันยังเท่าเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ "ราคา" เหรียญนี้อายุเท่าผมเลย