Album

หนึ่งสัปดาห์สี่สี

กัดสี l ย้อมเทา l ย้อมบลอน l ย้อมมะฮอกกานี หนึ่งสัปดาห์สี่สี กูเปลี่ยนสีผมหรือเปลี่ยนเสื้อว่ะ