วันที่ท้อวันที่ล้าเมื่อหันมาหรือเห็นเพียงรูปความอ่อนล้าก้หมดไปทันที

Album