Album

อ้าวกะนี้มันกะน่าฉันกล้องฉันคุณไม่พอใจกะอย่ามองสิเห้ยอารมณ์จากผัวกะมาลงกับคนรุ้จักผ่านๆสามีไม่ทำน่าที่คุณกะสั่งมาช่วยมากระตุ้นสิหรือไม่กะเอาน่าปลอมๆนมปลอมๆนิสัยปลอมๆฐานะปลอมๆไปหาชู้สักคนสิอารมณ์ได้แมร่งดี

This album doesn't have any photos in it, yet.

Why not add one?

Upload