Album

Qian weikang

Shenzhen China Art Installation Chalk Shadow Pattern Contrast Shi Yong Qian Weikang
Shenzhen China Exhibition Photo Art Installation Shi Yong Qian Weikang 1993