Album

เป็นชาติแระที่ไม่ได้ทำอาหารเอง

ข้ามต้มซี่โครงหมูทรงเครื่อง เป็นชาติแระที่ไม่ได้ทำอาหารเอง ให้คนป่วย 3 ชม. แม่เจ้า!!! พิถีพิถันไปป่ะทำกินเองเสร็จตั้งแต่ครึ่งชม.แระ การทำเพื่อคนที่รัก อาจเป็นครั้งสุดท้าย?? ใครจะรู้ หายไวไวนะ