Album

ครั้งแรกของชีวิต

ครั้งแรกของชีวิต
เกี๊ยวนึ่ง นึกอยากทำ ครั้งแรกของชีวิต ไส้ผ่าน แป้งห่อยังไม่เวิคพอรับรองรสผ่าน อย่างน้อยน้องหมาก็กิน 555++