Album

ฝากร้านได้แต่ถ้าของไม่เก๋ไก๋ปลายปีบล็อกนะ

ให้ มันเป็น สีชมพู~ ตัวมืด ฝากร้านได้แต่ถ้าของไม่เก๋ไก๋ปลายปีบล็อกนะ โอเค๊ะ