Album

ทรมาน

ต่อไปนี้.... ข้าขอสัญญาว่า "ข้าจะไม่ขาดยิมอีกแย้ววววว" ...เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่เลย T^T ผลของการขาดยิม ฮึบๆ ทรมาน หนัก เหนื่อย หิว แทบตาย