Album

รถบริษัทเข้าศูนย์

หนีความวุ่นวายเมืองกรุง มานั่งตุ๊กเล่น ณ เมืองเกินร้อย 101 ร้อยเอ็ด ตุ๊กๆ รถบริษัทเข้าศูนย์ รอ และรอ ช่วงนี้เป็นอะไรกับศูนย์รถวะเนี่ย? เข้าบ่อยจริง