Album

Khi một cánh cửa đóng lại

Giá như chỉ là những cảm giác yên bình khi ở cùng team. Không qá bận tâm không qá mệt mỏi... nhưng hiện tại ván đề làm đau não nhất vẫn là tiền. Ngu vì bị lười, ham vui, đam mê, cắm trại..... tất cả chỉ được giải quyết khi có tiền. Tiền và tiền mà thôi... Tất Cả Sẽ Qua Khi Một Cánh Cửa đóng Lại Sẽ Có Cánh Cửa Khác được Mở Ra Thật Kì Diệu Vì đã Vượt Qua Tất Cả
end of photo grid