Album

EşIik

“Yorma Kendini ; Hayatına EşIik etmek isteyenIer seninIe geIsin.”