Album

ชีวิตคนเราก็ยังต้องเดินต่อไป

ถึงจะช้าแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป มองชีวิตให้เป็นสุขมองความทุกข์ให้เป็นเรื่องตลก เราจะผ่านอุปสรรค์ไปได้อย่างแน่นอน หอยทากค่อยเป็นค่อยไป มนุษย์เราก็ต้องค่อยๆเจริญเติบโตสู้ๆ ชีวิตคนเราก็ยังต้องเดินต่อไป เก็บนู่นนี่มาคิดก็เท่านั้น ปล่อยอดีตและอยู่กับปัจจุบัน เรียนรู้ที่จะแก้ไขฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ