Album

NBG15

1.Sjukhuskompaniet ställde ikväll upp för att genomföra fältbefordran och korum. En gruppchef ur Logistikpluton gick från menig till Vice Korpral. Grattis! Svfm NBG15 Eubg15 Eubg fomedc fömedc @eubg15
Vad normala människor gör kl 0237: sover. Vad vi gör: bygger ett fältsjukhus. Svfm JA14 NBG15 Fieldhospital
Home is where your heart is. Förläggning ihop med plutonen, man har sin säng, sin utrustning och sin plats. Privatlivet försvinner helt men banden mellan soldater och officerare växer sig starkare. Svfm NBG15 Eubg Eubg15 fömedc fomedc