Album

T3

Yah os soldados mais corridos da Matola T3. Me (@wizzywmg) & Banito.