Album

SealOfThePresident

Picture I took of the SealOfThePresident at the Whitehouse
end of photo grid