Album

Cry cry

Buồn quá, buồn rười rượi luôn, mỗi lần nc vs "nó" là buồn thúi quắc :(((( CR Crush Boy Girl hình chỉ miêu tả cho sự buồn, k ám chỉ người trong hình :))) So Sad Cry Cry
Cry Cry