Album

집에가고싶어

到了星期五✋ 卻還不能回家的悲哀 ? 蝦米,運動會,嗚嗚吖吖 ? 天氣差差差 ? ? ? ? 晚上的夜市,請別讓我失望 ? 답답해 슬픈 집에가고싶어 I wanna go home 不想當山頂洞人