Album

Gıyaseddinkeyhüsrevmedresesi

Antalya Kalekapısı Yivliminare Gıyaseddinkeyhüsrevmedresesi 13.yy selçuklueseri kentinsembolü antalyadakiilkislamyapisi