Album

اتوبان

Iran Photo By  Me قزوین رشت اتوبان لاهیجان Hello World to rahe bargasht tehran shomal
……………………………………………………………………………………………………… اگر فقط یک روز بود مال ما ... دستهایم را بگیر و در شهر قدم بزن بگذار باران را در خیابان تجربه کنم وسط اتوبان جیغ کشیدن را تجربه کنم اگر فقط یک روز بود مال ما ... در خیابان شلوغ دستانم را بگیر کافه ها دستانمان را از هم دور میکند سکوت پر سرو صدا ترین چیزهاست درون من... از این سروصدا جانم به لبم میآید... پ ن۱:واقعا بی هدف و منظور (من خیلی هم خوبم) پ ن۲:پر از حرف و احساس پ ن۳:نرود ... پ ن۴:کوفتگی و هوای درد دار بهاری هانیه_سامعی گل_پاییزی_من ۱۵:۱۵ ۱۷/۲/۹۵ Photo by:@ellii_adib Loc:کاشان listen:take me to church ………………………………………………………………………………………………………