Album

ทองจันทร์

กว้างไปไหมโลก ความรักกะการทำแทนคุน คงเลือกแม่ไว้กอ่นสักครั้งในชีวิตก้ออยากแทนคุนแม่ไม่มีไรยิ่งมหย่กวาแม่อีกแล้ว
เวลาผ่านไปไรๆๆก็เปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนมากที่สุดก็คนเรานี้แหละ
สิ่งที่หวังกะสิ่งที่คิดมันทำได้ยากจริงๆ