Album

ทำใจ

รับไม่ได้กับเมืองสกล ทำใจ แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร58
นั่นซินะทำใจ Cutto
กรูเลยตอนนี้ แดดแรง เผาควายตาย ทำใจ
กินมันทุกวัน มะมีวันไหนที่มะกิน ยาประจำตัว จะว่าติดก้อมะใช่ ทำใจ กลายเปงเพื่อนสนิทไปแระ ปวดไรนักหนา พยายามคิดไร มันก้อยังมา ยิ่งคิดยิ่งมา
อยากหน้าขาวแบบในทุกรูปที่ถ่าย...ต้องทำยังไงคร้า ทำใจ ...😥😱😖 G9.sweet dream 🎉♡♥😴
end of photo grid