Album

รอคนมารับ

คนพร้อม เก็บของ รอคนมารับ กลับบ้าน เห้อออ เค้ากลับกันหมด อบต.แระ มะไหร่จะมีรถกะเค้าสักที ได้มะต้องรอใครมารับ มะต้องเปงภาระใคร