Album

ว่าแต่แก้มเยอะไปแระนะ

ยิ้มไว้ เหนื่อยก้อยิ้มไว้ โลกนี้ยังมีให้คิดอีกเยอะ ว่าแต่แก้มเยอะไปแระนะ กินกินกิน มีแต่คนชวนกิน แก้้มเต้มหน้า