Album

سیروان

سیروان
. برگای زرد، منو یاد تو میندازن چه زود رسید پاییز بازم اما این بار تو مال من نیستی روزا دارن، آروم آروم سرد میشن غروبا دلگیرترن همه دنیا بهم می گن، نیستی تو راحت از عشقم گذشتی و بازم من آرزوم اینه برگردی پیشم همیشه تو ذهنم می مونی اما من تو خاطرات تو کم کم گم میشم اون روزی که خاطراتت از آرزوهات بیشتر بشه اون روز دیگه، پیر شده قلب تو واسه همیشه تورو دیدن زیر بارون  با تو خندیدن مثه یه خواب واسه من کاش بازم خوابت و ببینم Sirvan سیروان رادیوجوان Radiojavan