Album

สายแข็ง

ไปซิ่งกัน เมียสวยต้องโชว์ Strong สายแข็ง
ความสุขของชีวิตคู่ เมาไม่กลัวกลัวไม่เมา ผัวเมียบันเทิง สายแข็ง สายแดก Daimasu
กินเข้าไปอย่าได้ถอย เอาที่เมียสบายใจ สายแดก สายแข็ง ผัวเมียบันเทิง
ห่วงใย นางแบบไหมละ Strong สายแข็ง เมียสวยต้องโชว์
? ยังมีงานรออยู่นะ! ให้ทายงานจิเสร็จมั๊ย เสร็จ สายแข็ง Sierra Tequila ยาวไปยาวไป
ถ่ายรูปดีๆ ได้ไหม? ครอบครัวสุขสันต์ สายแข็ง สายแดก Notjustanothercup
ความสุขของเมีย คือชีวิตที่สงบของเรา สายแดก สายแข็ง กินเข้าไปอย่าได้ถอย เข้าใจยังทำไมกรูอ้วน Daimasu
เป็นสามีจงกินผักไป ภรรยาจะจัดการหอยนางรมให้เอง พ่อบ้านใจกล้า สายแข็ง สายแดก น้าตาจะไหล