Album

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ แหลมทวด

แสงสุดท้าย ของปีทีแล้ว แต่ผมยังเหมือนเดิม อะไรทีแล้วมาขอให้มันผ่านพ้นไปกับ ปี 2014