Album

นอกจาก​พี่​หมู​กะพี่​อ๊อฟ​ที่​ทำให้​ผม​อยาก​เล่น​กีต้า​ร์​พี่​คือ​อีก​คนหนึ่​ง​ที่​ทำ​ให้ผมอยาก​เล่น​เบส​🎸🎵🎸🎵

พี้ชาย​สุด​หล่่อ Rythm​section อัน​หนักแน่น​และ​ซาวด์เบส​อัน​สุดยอด​ นอกจาก​พี่​หมู​กะพี่​อ๊อฟ​ที่​ทำให้​ผม​อยาก​เล่น​กีต้า​ร์​พี่​คือ​อีก​คนหนึ่​ง​ที่​ทำ​ให้ผมอยาก​เล่น​เบส​🎸🎵🎸🎵 @bigassrockband @polasitoak